Veiledninger

Har du fastlege ved Solbergmoen Legehus vil du har stor nytte av å følge våre råd om hvordan du best benytter våre tjenester.

Når det virkelig haster

Når liv og helse står på spill, ring medisinsk nødnummer 113.

For situasjoner hvor liv og helse ikke umiddelbart står på spill, men hvor du trenger legetime raskt, kan fastlegen hjelpe deg på dagtid og legevakten på kveldstid samt i helger/helligdager.

 1. Om hastetimer og legevakten

  Dersom du har behov for rask hjelp av fastlegen på dagtid kan du benytte ePortal og velg hastetime, ringe oss på 32 23 60 00 eller om det virkelig haster møte rett på legehuset. Hastetimene kan bestilles i ePortal fra klokken 16.00 dagen før. Vi kan vanligvis gi deg time samme dag.

  Trenger du rask hjelp på kveldstid eller i helger/helligdager, så kontakter du legevakten. Din legevakt er Legevakta i Drammen med telefonnummer 116 117. 

  Legevakten er spesielt innrettet mot akutte skader, alvorlige sykdommer og livskriser.

  På dag- og kveldstid behandler legevakten også mindre alvorlige akutt-tilstander, men alvorlige tilstander behandles først. Kontakter du oss på dagtid for hastetime, hvor vi ikke har kapasitet for å hjelpe deg, vil vil henvise deg til legevakten.

  Kroniske sykdommer behandles bare på legevakten når det er en akutt forverring eller annet akutt behov. Om natten (kl. 22.00 – 08.00) behandles kun pasienter som trenger akutt øyeblikkelig hjelp, mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid eller til pasientens egen lege.

  Som øyeblikkelig hjelp regnes:

  • Livstruende sykdom eller skade.
  • Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette. 
  • Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring å vente med legekonsultasjon til neste dag. 
  • Utålelige symptomer (smerte, kvalme eller liknende)                                                                                  
  Når det gjelder ventetid på legevakten, så blir de mest alvorlige tilstandene behandlet først, enten de kommer til legevakten ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden, henvend deg til personalet.
 2. Når du har behov for legetime

  Dersom du har behov for time hos din lege kan du lettest bestille denne om du benytter vår ePortal. Denne tjenesten er åpen hele døgnet, alle ukedager og hele året.

  Kan du ikke benytte ePortal eller trenger råd om hvordan du setter opp en konto, så kan du selvsagt ringe oss på 32 23 60 00.

  Vår telefontid er 8.00-12.00 og 13.00-14.00. Ønsker du hastetime, er det selvsagt viktig at du ringer så tidlig som mulig. I perioder er det stor pågang på telefonen, og derav ventetid. Dette gjelder særlig  mellom klokken 8.00 og 9.00 og mellom 13.00 og 13.30. Har du mulighet, så ring utenom disse tidene.

  Husk at du kan benytte ePortal hele døgnet, jo tidligere vi kjenner til ditt behov, jo lettere er det å gi hastetime. Hastetimene er tilgjengelige i ePortal fra klokken 16.00 dagen før og om du ringer fra klokken 8.00 samme dag. Vi strekker oss langt for at du skal få time samme dag du tar kontakt.

  Dersom din fastlege av en eller annen årsak har fravær, vil en av de andre legene her på legehuset ivareta din fastleges ansvar.

 3. Når du skal fornye resepter eller rekvisisjoner

  Dersom du i hele eller deler av året benytter medisiner fast, kan du inngå avtale med din fastlege om at resepten fornyes uten samtidig legetime. Den beste måten å gjøre dette på er å benytte ePortal og derved kontakte din lege direkte, alternativet er å ringe eller å bestille legetime.

  Det er viktig å presisere at dette kun gjelder FASTE medisiner og ETTER AVTALE med legen. Det at du tidligere har fått en resept av fastlegen, er ikke tilstrekkelig.

  Har du en sykdom som medfører langvarig behandling hos en behandler med henvisningsplikt, kan henvisningen/rekvisisjonen fornyes ved å benytte ePortal (eKonsultasjon) og derved kontakte din lege direkte, alternativet er å bestille legetime. Henvisningen/rekvisisjonen blir så enten sendt elektronisk til din behandler eller sendt deg i posten.

  Ønske om NY henvisning til annen spesialist eller til røntgenundersøkelse, krever alltid at du først har en time hos fastlegen.

 4. Når du kommer til legekontoret

  1.  Når du skal til lege.

  Har du bestilt time, TRENGER DU IKKE å melder deg i resepsjonen. 

  Har du ikke bestilt time, men kommer for øyeblikkelig hjelp, må du ta kontakt med vår medarbeider i resepsjonen. Du vil da få tilbud om time så raskt som mulig og det først og fremst avhengig av din medisinske tilstand, så avhengig av legens tilgjengelighet.

  2. Når du skal på laboratoriet.                                                                                                                    

  Når du ankommer legekontoret skal du trekke en kølapp og vente på venterommet til du blir ropt opp.

  INGEN laboratorieundersøkelser utføres uten forutgående avtale med eller samtidig undersøkelse av lege. Dette gjelder også for urinprøver.

  Ved ønske om øreskylling, må du først dryppe matolje i øregangen 2-3 ganger daglig et par dager forut for skylling.
 5. Slik kan du forberede deg til legetimen

  Tenk over hva som er den viktigste årsaken til at du NÅ oppsøker legen, og start med å fortelle dette når du kommer inn. Det er greit å ta opp et par problemer, men blir det en lang liste, makter sannsynligvis ikke legen å sette seg nøye nok inn i hvert problem. Slike lister frarådes derfor, og det er bedre å komme til flere konsultasjoner dersom du har riktig mye på hjertet!
  Vær forberedt på å svare på hvor lenge symptomene har vart , dager uker eller måneder. “En stund” er for upresist.
  Har du feber, er det fint om du måler den rett før du kommer til legen.
  Andre forhold som kan være viktige er dato for siste menstruasjon og i hvilken grad den er regelmessig eller ikke og eventuell vektforandring.
  Har du fått medisiner av en annen lege enn fastlegen, bør du huske produktnavn og styrke.
  Skal du til en annen lege enn en lege tilknyttet Solbergmoen Legehus, er det også viktig å vite navn og styrke på de medisinene du tar. Be gjerne fastlegen om en utskrift av medisinlisten.
 6. Ventetid hos fastlegen

  Vi er veldig klar over at vi kan være de eneste som kan bistå deg i en vanskelig situasjon. Derfor er vi forberedte på at en planlagt konsultasjon kan ta en uventet vending, og kreve noe mer tid enn planlagt. Ved akutte situasjoner vil vi kunne ta imot henvendelse fra deg, dine pårørende, hjemmesykepleien eller sykehus, hvor vi bare må la andre ting ligge en liten stund.

  Konsekvensen av dette er at vi kan bli forsinket i forhold til oppsatt timeavtaler. Dette er jo ikke optimalt for noen av oss, men vi ber om forståelse for at det faktisk tidvis må være slik.  De fleste vil jo en eller annen gang ha behov for ekstra tid eller akutt hjelp.

 7. Bytte fastlege

  Fastlegeordningen legger til rette for et nokså tett og forpliktende samarbeid mellom lege og pasient. Skal dette fungere, er det avhengig av god kommunikasjon mellom de to. Leger er forskjellige, pasienter også.
  Ordningen er ikke noe ekteskap; det skal være mulig å skifte lege dersom du ikke er fornøyd. Fastlege kan du skifte to ganger i året uten at det går ut over dine rettigheter som pasient.

  HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) administrerer fastlegeordningen og ajourfører listene over fastlegene i kommunene, med oversikt over hvilke leger som har ledige plasser.

  Du kan bytte fastlege her 

  Hvis du ikke har anledning til å bytte fastlege på nettet, ring HELFO på telefon 810 59 500.
 8. Oversikt over avtalespesialister

  Det kan hende at din fastlege ønsker å henvise deg til en (annen) spesialist. Som regel henviser fastlegen deg direkte og spesialisten tilskriver deg om time. Noen ganger er det slik at fastlegen gir deg en henvisning og du må selv finne den spesialisten du ønsker å benytte. Dette gjelder særlig psykologer, hvor fastlegen hverken kan sende henvisning direkte eller har oversikt over ventetider. Det kan også gjelde situasjoner hvor fastlegen gir deg henvisning fordi du selv ønsker å sjekke nærmere, før du henvender deg til en spesialist.

  Hvor finner du så disse avtalespesialistene? Hver følger en oversikt.

  Avtalespesialistene er spesialister innen psykologi og psykiatri, samt legespesialister (gynekolog, hjertelege, lungelege, barnelege m.f.). Det er omlag 1100 i Helse Sør-Øst og de står for en stor del av poliklinisk virksomhet i regionen. Avtalespesialistene driver privat, men har avtale med det Staten som regulerer prisene.

  Oversikt over avtalespesialister finner du her.

Din fastlege er en allmennlege, men hva kan du forvente deg av allmennlegen?

Din fastlege er enten spesialist i eller under utdanning for å bli spesialist i allmennmedisin. Allmennlegen ønsker å se og behandle hele mennesket i sin sosiale sammenheng og har derfor kunnskap om det enkelte individ, familien og hvordan sykdom opptrer i ulike grupper av befolkningen.

Allmennlegens fokus skal ikke være på bestemte sykdommer, men på mennesker med symptomer og plager. Det er viktig å ta pasientens egenopplevelse av sine symptomer på alvor og lytte til pasientens bekymringer og ønsker i møtet med helsevesenet.

Allmennlegen møter hele spekteret av lidelser fra banale hverdagsplager til større og mindre livskriser; fra ufarlige virussykdommer til livstruende tilstander. Oppgavene favner hele menneskets livsløp fra omsorg for gravide til ivaretakelse av den døende pasienten.


Allmennlegens oppgave i lokalmiljøet er først og fremst å være tilgjengelig for personer på legens liste, når de søker hjelp for sine helseplager. Fastlegen er forpliktet til å ta vare på pasienten over tid. Det gjør en trygg på at legen har oversikt over alle pasientens helseplager.


Sammen med andre i primærhelsetjenesten (hjemmesykepleien, helsesøster, jordmor, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier) skal allmennlegen være en formidler og medisinsk koordinator av tjenester innen alle deler av helsevesenet.


Allmennlegen må i tillegg også kjenne egen og fagets begrensning, og henvise videre til sykehus og andre spesialister når pasienten hører hjemme der. 

Facebook