Fastlegen – Prisliste

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget (Egenandelstaket er for 2020 satt til kr. 2460.-)

Tjeneste:Pris NOK:
Time hos spesialist i allmennmedisin (dagtid/kveld-helg):212/332
Time hos allmennlege under spesialisering (dagtid/kveld-helg):160/280
Sykebesøk av spesialist i allmennmedisin (dagtid/kveld-helg):261/395
Sykebesøk av allmennlege under spesialisering(dagtid/kveld-helg):223/357
Prøvetaking (blodprøver/urinprøve/vevsprøver):59,-
Tidstillegg10.-

Du får frikort automatisk når du har betalt over kr. 2460,- i egenandeler.

Beløpet du betaler hos fastlegen er regulert i henhold til sentrale avtaler. Du betaler en egenandel for legetimen og eventuelt betales i tillegg for prøvetaking, forbruksmateriell og forsendelse.

eKonsultasjon besvares så raskt som mulig og prises etter når på døgnet eller hvilken ukedag de blir besvart og ikke etter når de blir mottatt (se prislisten). Ofte er dette kvelds-/helgearbeid.

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du mottar frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Her inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Alle legetjenester skal betales med bankkort eller Vipps. .  

Egenandeler som ikke inngår i frikortsgrunnlaget.

Tjeneste:Pris NOK:
Ikke møtt til time hos spesialist i allmennmedisin:261,-
Ikke møtt til time hos allmennlege under spesialisering:160,-
Ekspedisjonsgebyr (forsendelse):59,-
Utskrift av journal:0,-
Materialkostnader ved enkle prosedyrer*:63,-
Materialkostnader ved EKG, spirometri o.l.*:95,-
Materialkostnader ved enkle sårskift*:134,-
Materialkostnader ved større sårskift og kirurgi*:181,-

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, blir pasienten avkrevd konsultasjonshonoraret. Dette dekkes ikke av folketrygden. Slik betaling kreves også av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel (eksempelvis pasienter under 16 år, pasienter med frikort eller pasienter med yrkesskade). I tillegg til angitt sum, tilkommer fakturagebyr.

*: Beløpene kan gjentas eller kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer. Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel spiral, kateter, vaksiner, legemidler etc. etter legens kostnad.

Egenandeler som ikke inngår i frikortsgrunnlaget, legeattester. Der legekonsultasjon for noe annet har funnet sted samtidig, tilkommer dette beløpet i tillegg til konsultasjonstaksten.

Tjeneste:Pris NOK:
Legeattest førerkort:650,-
Legeattest om sykdom:300,-
Legeattest TF tjeneste/Parkeringstillatelse:300,-
Legeattest Politihøyskolen:900,-
Legeattest Petroleumsvirksomhet:Tilbys ikke ved Solbergmoen Legehus.
Legeattest Helbredsattest:500,-
Legeattest Motorsport:700,-
Legeattest Dykkere/Fallskjerm/Flysertifikat (seilfly):1200,-
Legeattest Sykemelding til H.V. øvelse:400,-

Facebook