ePortal

Denne tjenesten er åpen hele døgnet, alle ukedager og hele året. Legen besvarer din forespørsel når han/hun kommer på kontoret. Er legen bortreist i flere dager, vil en av de andre legene svare. I ePortal gjøre du timeavtaler, fornye faste medisiner, kontakte kontoret eller gjennomfører en eKonsultasjon med fastlegen. Det er også hit fastlegen sender deg brev med svar på ulike undersøkelser.

Konsultasjon eller hastetime

Vi har to ulike legetimer. Den ene heter KONSULTASJON, hvor du kan bestille vanlig legetime fra samme dag og ut i tid. Den andre typen heter HASTETIME for problemstillinger som ikke kan vente. Dersom din fastlege ikke har ledig hastetime, kan du velge hastetime hos Dr Ingvild Vethe, som avhjelper alle fastlegene på Solbergmoen Legehus

Laboratorium

Ved avtale om prøvetaking skal du, når du ankommer, trekke en kølapp og vente på venterommet til du blir ropt opp. Skal du levere ferdig merket prøve etter avtale med lege, kan den legges i den hvite kassen i førte gang ved inngangsdøren. Prøver som ikke er riktig merket blir kastet.

INGEN laboratorieundersøkelser utføres uten forutgående avtale med eller samtidig undersøkelse av lege. Dette gjelder også for urinprøver.

Øyeblikkelig hjelp

Når liv og helse står på spill, ring medisinsk nødnummer 113.

Trenger du rask hjelp på kveldstid eller i helger/helligdager, så kontakter du legevakten. Din legevakt er Legevakta i Drammen med telefonnummer 116 117.

Facebook